Senior Project Controller

Trigges du av komplekse prosjekter og god prosjektstyring? Vi er på jakt etter en Senior Project Controller.

Med mange spennende pågående og kommende prosjekter ser vi behov for å styrke teamet med en Senior Project Controller. Rollen vil være en sentral sparringspartner for prosjektleder og Managing Director for å sikre god prosjektøkonomisk styring og kontroll. Som Senior Project Controller vil du primært sitte tett på prosjektene, samt noe prosjektrelatert rapportering mot mor i konsern. Det er viktig med en god forståelse for anleggskontrakter og -regnskap, men også evne til å analysere og bidra til økt innsikt i prosjektene som kan bidra til å bedre resultater og redusere risiko. Vi har prosjekter i ulike land, så rollen vil være eksponert mot valutasikring og skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger på tvers av landegrenser. Senior Project Controller vil være ledende dedikerte ressurs innen sitt område, og rapporterer direkte til Managing Director. Med bakgrunn i våre vekstambisjoner er det naturlig at vi vil ha behov for flere tilsvarende ressurser i årene som kommer.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv støttespiller og bidragsyter for prosjektledere, herunder dag-til-dag oppfølging med prosjektledere for å være oppdatert rundt prosjektutførelse, både operasjonelt og finansielt
 • Ansvar for jevnlig oppdatering av prognoser for prosjekter, sammen med prosjektleder
 • Følge opp kostnader og inntekter mot fullføringsgrad av prosjektene
 • Rapportere månedlig på prosjekter og løpende rapportering av nøkkeltall til ledelse
 • Vurdere og gjennomføre valutasikring og kontroll på skatt og avgifter mot utlandet
 • Delta i kontinuerlig forbedringsarbeid rundt prosjektoppfølging, herunder l vurdering og utvikling av rutiner, prosesser og formater
 • Utarbeide økonomisk analyse, evaluering og benchmarking av prosjekter
 • Utfordre prosjektledere på eventuelle risikoområder og -tiltak
 • Ad hoc prosjekter og oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk eller teknisk utdanning
 • Minimum 7 års relevant erfaring fra komplekse prosjektorganisasjoner
 • Erfaring med å lese og forstå anleggskontrakter
 • God kjennskap til prosjektmetodikk og -prosesser
 • God forretnings- og regnskapsforståelse
 • Solid systemkompetanse, herunder meget gode Excel-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi er på jakt etter deg som er innovativ og evner å navigere i komplekse prosjekter. Du er detaljorientert, men samtidig evner du å løfte blikket og tenke helhetlig. Som ansatt er du fleksibelt anlagt og trigges av å jobbe i et internasjonalt selskap med store vekstambisjoner. Siden rollen vil jobbe tett mot prosjektleder fordrer det at du er en ansatt som tør å utfordre og står stødig i faglige diskusjoner. Du er opptatt av kvalitet i leveransen din, men samtidig evner du å jobbe effektivt og overholder alltid tidsfrister. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av personlige egenskaper og kvalifikasjonskravene så oppfordrer vi deg til å søke.

Vi tilbyr

 • Unikt fagmiljø med moderne kontorer på Lysaker (arbeidssted) og i Trondheim
 • En jobb i en spennende bransje under stadig utvikling
 • Være del av et agilt norsk selskap med internasjonal tilknytning
 • Et hyggelig og positivt arbeidsmiljø
 • Stor grad av frihet i rollen
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Gode personalordninger som firmahytte, parkering, trening, fleksitid og helse-/reiseforsikring

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved John Ola Solheim på mobil 909 91 137 eller på john.ola.solheim@financepeople.no, eller Ottar Grindheim på mobil 911 10 321 eller på ottar.grindheim@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Søknader behandles fortløpende.


KANFA has more than 20 years of experience in the delivery of process modules to the offshore oil & gas industry, covering all topside systems for upstream production facilities, primarily to the global floating production (FPSO) industry. This experience has established KANFA as a leading Engineering, Procurement and Construction (EPC) contractor in the modular segment.

The execution model developed over the years is now being employed to the low-carbon energy industry, where we have designed modular carbon capture systems as well as blue and green hydrogen solutions for the on- & offshore market. KANFA is 100 % owned by the global major engineering contractor Technip Energies (T.EN) listed on the Euronext Paris stock exchange.

KANFA was founded in 2000 as an independent EPC contractor of process solutions for the floating production market. The founders established an agile and efficient organisation meeting the execution philosophy of the increasing numbers of floating production operators. Throughout the various acquisitions and mergers made, remains KANFAs excellence in EPC of modular process solutions. A multidisciplinary responsibility and ownership to the project is required. Respectfully and constructive, working hands-on with our clients, partners and suppliers is fundamental. This well-proven KANFA execution model we call it monetary engineering, is the key to the KANFA success.

Subscribe to get the latest updates