Area Lead

Ønsker du fagansvaret for Area Engineering til en ledende EPC aktør med innovative prosjekter?

Frist: 27.11.2022. Ansettelsesform: Fast.

I rollen som Area lead vil du sitte som fagansvarlig for vårt Area Engineering område samt ansvarlig for oppfølging av Area Engineering utført av underleverandør i relevante prosjekter.  I prosjektene vil du jobbe tett med prosjektleder og våre andre disiplin-leads, og utgjøre en viktig del av prosjektledergruppen. Vi har gode og langvarige samarbeid med noen av de største energiaktørene i Norge. KANFA har utfordrende og spennende prosjekter innen alt fra tradisjonell Upstream Oil&Gas til Carbon Capture systems (CCS) og nytenkende hydrogenløsninger, hvor disiplinene til Area Engineering utgjør et sentralt bidrag.

Din viktigste oppgave vil være å lede area-arbeidet på en god måte. Du er opptatt av å holde avtalt fremdrift og liker å ha den overordnede oversikten på området inkludert timeforbruk og forecasting. Vi i KANFA benytter ofte eksterne samarbeidspartnere til det utførende designarbeidet og du vil være det viktige bindeleddet mellom vår Prosjektorganisasjonen og eksterne aktører. Dette inkluderer å følge opp dokumentasjon og tegninger, samt godkjenne at alt er i samsvar med gjeldende krav.   

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Utøve god ledelse av prosjektets Area Engineering Team  
  • Oppfølging av de ulike fagområdene innen Area Engineering i detaljengineering, studier og tilbudsarbeid 
  • Utstrakt kunde og leverandørkontakt.
  • Håndtere og følge opp endringer i prosjektet som påvirker Area Engineering 
  • Følge opp area engineering blir utført ihht relevante og gjeldende krav. 

Som Area lead er det viktig at du tar ansvar og er selvgående. Du liker å løse faglige utfordringer og skaper engasjement rundt disse. Det er sentralt at du kommuniserer godt med både eksterne og interne, og bygger solide relasjoner gjennom en ærlig og troverdig væremåte. 

Vi ser etter personer som har erfaring med ledelse i prosjekt og Engineering, Procurement Construction (EPC) fra enten olje & gass eller større landbaserte entrepriseprosjekter. Det er også en fordel med tidligere spesialisering innen Piping/Layout og eller Stuktur. Du har også:

  • Relevant teknisk ingeniørutdanning 
  • Minimum 10 års erfaring med det norske energi/elektro/industri/olje og gass markedet. – du har måttet hatt en disiplin lead erfaringen. 
  • Erfaring med engineeringsledelse. 
  • Erfaring fra generelt prosjektarbeid

Søknadsinformasjon:

Jefferson Wells samarbeider med KANFA i rekrutteringsprosessen og håndterer alle henvendelser på vegne av selskapet. For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, ta gjerne kontakt med Jefferson Wells ved Sondre Bratteberg: +47 91 62 98 08/ sondre.bratteberg@jeffersonwells.no

Obs! Søknader vurderes fortløpende. Det gjøres oppmerksom på at stillingen kan besettes innen søknadsfristen.

Om arbeidsgiveren:

KANFA har over 20 års med erfaring som leverandør av prosessmoduler til olje- og gassindustrien, og er i dag en av de ledende kontraktørene innen Engineering, Procurement og Construction (EPC) i modulsegmentet. I den senere tid har vi utviklet ettertraktede løsninger innenfor det grønne skiftet som markedet har tatt godt imot.

Subscribe to get the latest updates